Skip to main content

Je magazijn mappen in ChannelDock

Waarom zou je voorraad locaties gebruiken?

Door je magazijn te mappen in ChannelDock, verlies jij nooit meer het overzicht over je producten doordat je kunt zien op welke locatie(s) een product ligt en hoeveel stuks er liggen per voorraad locatie. ChannelDock kan hierdoor een optimale looproute door je magazijn genereren tijdens het picken van je orders. 

Aanmaken van voorraad locaties (handmatig en in bulk)

Handmatige manier:

Op de voorraad locaties pagina (Voorraad > Voorraad locaties) kan je zo veel (sub)voorraad locaties aanmaken als dat jij wilt door op het groene plus icoontje te drukken:

Voorraad locaties.png

Iedere keer dat je op het plusje drukt maak je een sub-voorraad locatie aan die onder de huidig geselecteerde locatie wordt gekoppeld.

De naam van een specifieke voorraadlocatie kan je aanpassen door er op te klikken en vervolgens de naam in het veld: "Naam sectie" aan te passen:

Name section.png

Je kan ook de "Locatie type" opgeven. Wat jij hier selecteert bepaald, onder andere, de looproute die ChannelDock zal genereren. Je kan hierbij kiezen uit 'Pick locatie' of 'Opslag locatie'. Als een product op meerdere voorraadlocaties ligt zal ChannelDock als eerste de pick locatie met het minste aantal stuks voorraad kiezen. Als er geen pick locaties beschikbaar zijn van dat product, dan zal ChannelDock de opslag locatie met het minste aantal stuks voorraad kiezen. 

Location type.png

Elke dag genereert ChannelDock nieuwe adviezen over het aanvullen van pick locaties vanaf opslag locaties. Deze adviezen zijn te vinden via de voorraadadviezen pagina.

Bulk manier: 

Wanneer je een groter magazijn hebt en je niet 1 voor 1 locaties wilt toevoegen dan kan je er voor kiezen om je voorraad locaties in bulk te importeren.  Door te klikken op de Import / Export knop:

Import bulk.png

Download vervolgens het import bestand:

Download bulk import CSV.png

Open het gedownloade bestand en vul de volgende kolommen in:

ID: Je mag zelf unieke ID's (integers, alleen cijfer waardes) verzinnen voor nieuwe locaties die je aan wilt maken.

Parent ID: Moet overeenkomen met een van de 'ID' velden van andere locaties. Dit is de relatie van de voorraadlocatie tot de bovenliggende voorraadlocatie.

Title: Dit zal het veld: "Sectie naam" invullen

Description (optioneel): Eigen aantekening die je kan toevoegen

Storage cost: Alleen relevant als je een fulfillment center account hebt.

Pick location: Vul hier "1" of  "0" in. 0 = Opslag locatie, 1 = Pick locatie

Nadat je iedere kolom hebt ingevuld en al jouw voorraadlocaties heb toegevoegd en de ID's onder de juiste Parent ID's hebt gezet dan kan je het bestand uploaden:

Upload bulk import CSV.png

Na de upload zal ChannelDock een melding laten zien hoeveel locaties zijn bijgewerkt.

LET OP: om dubbel locaties te voorkomen op het moment dat je een tweede import gaat doen, is het nodig om eerst een export te maken. Na de eerste upload geeft ChannelDock nieuwe ID's aan je locaties. Daardoor moet je ervoor zorgen dat je bij volgende imports werkt met die nieuwe ID's door eerst weer een export te maken.

Instellen van een voorraad locatie 

Om een product toe te wijzen aan een voorraad locatie klik je 1: op de voorraad locatie waaronder je het product wilt hebben en vervolgens druk je op de groene knop: Product toevoegen.

Adding products to stock locations.png

Looproute genereren via Pick en pack

Nu je je gehele magazijn hebt gemapt in ChannelDock en producten op de juiste locaties hebt toegevoegd kan je via Bestellingen > Pick & Pack beginnen met het genereren van pick lijsten voor al jouw openstaande bestellingen. Dit doe je door te drukken op de knop: "Start het pickproces":

Start picking process.png